om

Naturguiden har producerats med stöd av Leader URnära-projektet Utveckling i Lögdeälvsdalen, Nordmalings kommun, Bjurholms kommun, Åsele kommun, Mo-Lögdeå fiskevårdsområde och Lögdeälvens fiskevårdsområde, samt ideella krafter längs tempelleden.

Naturgeograf Jan Åberg är ansvarig för innehåll och layout på denna webbsida och i e-guiden med tillhörande kartor.  

Medfinansiering till projektet har givits av Naturvårdsverket/LONA.