om leden

Både lätt och svårt. Det är redan idag är fullt möjligt att vandra hela sträckan mellan Nordmaling och Fredrika. Sträckan mellan Ormaggan och Viskasjön blir dock inte färdigmarkerad förrän sommaren 2014. En detaljerad karta över sträckningen av hela tempelleden finns redan nu på webkartan som nås via naturguiden. Ledens svårighetsgrad är ännu inte fullständigt dokumenterad, vilket gör att längre vandringar främst lämpar sig för erfarna vandrare.

Naturområdena och ett flertal naturobjekt längs leden är beskrivna och koordinatsatta i naturguiden.

Allemansrätten ger alla besökare möjlighet att röra sig fritt i den svenska naturen. Det är tillåtet att tälta, ströva, klättra, paddla m.m. Men alla besökare är personligt ansvariga för att ”inte störa och inte förstöra”. Längs leden är det viktigt att hålla avstånd från privata tomter, och undvika att gå på fält med växande gröda. För att minska risken för skogsbränder bör besökaren så långt det är möjligt endast elda i särskilt anvisade eldstäder. Särskilda regler kan gälla i naturreservaten längs Lögdeälven. Läs mer om allemansrätten på: http://www.naturvardsverket.se/Start/Friluftsliv/Allemansratten/